Why Kice / KICE

WHY KICE

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
หรือ ที่เรียกสั้นๆว่า KICE (ไคซ์) คืออาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
อันเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อาคารของ KICE
ก่อสร้างด้วยระบบหลังคาแบบ Long –Span ทำให้อาคารแสดงสินค้าขนาด 7,500 ตร.ม.
ของศูนย์ปราศจากเสากลาง ทำให้ศูนย์เป็นสถานที่ๆเหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้า
อุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก งานประชุมสัมมนาประจำปีขนาดใหญ่ ไปจนถึงคอนเสิร์ต
ของนักร้องศิลปินคนโปรดระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี ด้วยศักยภาพของภาคอีสาน
ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ทำให้ขอนแก่น คือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลาง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างแท้จริง


Contact